دوشنبه بیست و پنجم آذر ۱۳۸۷

جا شمعی با میوه کاج

این جا شمعی خیلی ساده و قشنگ است. برای بچه هادرست کردن آن هم جالب است هم سرشان گرم میشود.میتوانند. برای بزرگترها هم درست کردن این جا شمعی پیشنهاد میشود که شام امشب را با شمع روشن روی میز سرو کنند.

وسائل لازم:

میوه کاج رسیده، چسب، مقوا، استکان خیلی کوچک، شمع

۱ـ مقوا را به شکل دایره ای که از استکان شما بزرگتر باشد ببرید.

۲ـ اندازه مقوا و استکان را دقت کنید.

۳ـ میوه کاج را بدقت از هم جدا کرده و به این شکل روی کاغذ بچسبانید.

۴ـ به ترتیب و به این صورت پوسته ها را روی هم بچسبانید.

۵ـ استکان انتخاب شده را وسط آن قرار دهید و شمع را داخل آن گذاشته سر میز شام ببرید و هنگام خوردن شام یادتان نرود که شمع را روشن کنید.

نوشته شده توسط الینا در ۹:۳۴ قبل از ظهر |  لینک ثابت   • 
 

ترجمه قالب
رضا امین زاده
 
Powered By
BLOGFA.COM