جمعه بیست و پنجم مرداد ۱۳۸۷

وسایلی برای تزئین جهاز عروس

نوشتن در این مورد کمی برای من مشکله چرا باید پدر و مادر بیچاره هم جهاز بدن و هم تزئینش هم بکنند ولی نمیشود کاری کرد  ما باید کمی از این رسم و رسومات خود کم کنیم.  امان از این چشم هم چشمی و حرف در آوردنها ولی شنونده باید عاقل باشد و  درست قضاوت کند هر کسی به اندازه توانش و به خاطر راحتی دختر دلبندش تا آنجا که بتواند زحمت میکشد. من سعی میکنم در چند سری از تزئیناتی که میتوان در این مورد ها بکار برد که خرج زیادی نداشته باشد ولی جهاز را زیباتر جلوه دهد برای شما به نمایش میگذارم.این سطل مناسب اتاق خواب است کنار نیز توالت.

  

این هم کارد کیک بری و یا آشپزخانه که میشود و برای تزئین آشپزخانه عروس زیباست. آلبوم عکس هم برای اتاق عروس بدرد میخورد. 

آلبوم از نزدیک

وسائلی برای تزئین میز آشپزخانه عروس

این مناسب سفره عقد است ظرفی برای عسل

این برای کسانی که دوست دارند خیلی از قلب قرمز استفاده کنند. میتوان از گلهای رزی که با روبان درست شده و حاضری میفروشند شکل قلب را روی بالش و یا هر وسیله ای که دوست داشتید درست کنید.

این هم برای میز آشپزخانه برای تزئین خوب است.

نوشته شده توسط الینا در ۱۰:۴۹ قبل از ظهر |  لینک ثابت   • 
 

ترجمه قالب
رضا امین زاده
 
Powered By
BLOGFA.COM