شنبه بیست و ششم آبان ۱۳۸۶

طرحهای جدید برای اتاق بچه ها

کاغذ دیواریهای زیبا برای اتاق بچه ها از مهمترین هاست. گاهی چند وقت یکبار رو بالشی اتاق یا رو تختی بچه ها را عوض کردن شادابی خاصی به اتاقشان میدهد. شما اگر جعبه چوبی در انبار دارید میتوانید روی آن بالشهای زیبا دوخته و دور آنرا هم همرنگ همان بالشها پارچه بچسبانید و داخل آن هم از سبدهائی که همه جا پیدا میشود بگذارید هم وسایل ریز بچه ها جمع میشود و هم اینکه مبلی برای اتاقشان  درست کرده اید.

طرحهای جدید برای اتاق بچه ها 

اتاق کودکان خود را طوری تزئین کنید که احساس پرنس و پرنسس بودن به آنها دست بدهد با چیدن اسباب بازیهای و هر از گاهی هم با عوض کردن آنها بچه ها را راغب تر میکنید که در اتاقشان بمانند.

طرحهای جدید برای اتاق بچه ها 

همانطور که گفتم استفاده کردن از کاغذ دیوایهای زیبا مهمترین کار در اتاق کودک شماست.

طرحهای جدید برای اتاق بچه ها

شما حتی میتوانید از کاغذ دیواریهائی استفاده کنید که تمام دیوار را اشغال نکند و در قسمتهائی که دوست دارید بچسبانید.

طرحهای جدید برای اتاق بچه ها

مبلمانی با رنگهای شاد و بالشهای رنگی دارد تهیه کنید که هر وقت خواستید بتوانید رنگ آنرا عوض کنید.

طرحهای جدید برای اتاق بچه ها

از جعبه های کفش که در منزل دارید میتوانید از آموزشی که در ماههای پیش داشتیم قوطی کفش  استفاده کرده و برای بچه ها درست کرده در اتاقشان بگذارید.

طرحهای جدید برای اتاق بچه ها

نوشته شده توسط الینا در ۱۳:۳۴ بعد از ظهر |  لینک ثابت   • 
 

ترجمه قالب
رضا امین زاده
 
Powered By
BLOGFA.COM