یکشنبه چهارم مهر ۱۳۸۹

پرده برای اتاق بچه ها

پرده و فرش زیبائی اتاق را چند برابر میکند. اپر برای کودکان خود اتاقی را در نظر گرفته اید در فکر پرده ای که دختر یا پسر شما میپسندد باشید.

نیازی نیست که نزد پرده دوز بروید خودتان هم میتوانید یک پرده ساده بدوزید.

از حیوانات نرم عروسکی برای بستن پرده استفاده کنید.

نوشته شده توسط الینا در ۱۶:۳۶ بعد از ظهر |  لینک ثابت   • 
 

ترجمه قالب
رضا امین زاده
 
Powered By
BLOGFA.COM